E-Kongre Canlı Yayın
Önemli Tarihler

Bilimsel Program

  A SALONU  
10:00-13:00 Temel Kas İskelet Sistemi Ultrason Kursu (Orta Düzey) ( Teorik ) Nilay Şahin
Sibel Çağlar
  KURS SALONU  
10:00-11:30 Kronik Miyofasiyal Ağrı ve Segmenter Sensitizasyon: Kuru İğneleme Kursu Tuncay Duruöz
Canan Şanal Toprak
11.30-13:00 Kapileroskopi Kursu Sami Hizmetli
Abrar A. Qureshi
13:00-13:30 ÖĞLE ARASI  
  KURS SALONU  
13:30-14:45 Punch Biopsi Kursu Abrar A. Qureshi
  A SALONU  
14:45-15:00 Sempozyum Açılış Tuncay Duruöz
Abrar A. Qureshi
Şebnem Ataman
  Oturum Başkanları : Nahide Onsun, Hale Akpınar, Tuncay Duruöz
15:00-15:30 Yıla Bakış 2020 : Dermatoloji Abrar A. Qureshi
15:30-16:00 Yıla Bakış 2020 : Gastroentereloji Gözde Derviş Hakim
16:00-16:30 Yıla Bakış 2020 : Romatoloji Atul Deodhar
  Oturum Başkanları :   İlkin Zindancı, Kemal Nas, Gözde Derviş Hakim
16:30-17:00 Psoriasis - Güncelleme ve Tedavide Yenilikler Mustafa Özdemir
17:00-17:30 Psoriatik Artrit - Güncelleme ve Tedavide Yenilikler Tuncay Duruöz
17:30-18:00 MTX Kullanan Hastalar FibroScan ile Nasıl Değerlendirilir? Yusuf Yılmaz
18:00-18:30 ARA  
  Oturum Başkanları: Hülya Bükülmez, Nilay Şahin, Özlem Su Küçük
18:30-19:00 FMF ve Otoinflamatuar Hastalıklar: Pediatrik Romatolojide Güncelleme Betül Sözeri
19:00-19:30 FMF ve Otoinflamatuar Hastalıklar: Yetişkin Romatolojide Güncelleme Didem Arslan Taş
19:30-20:00 FMF ve Otoinflamatuar Hastalıklar: Dermatolojide Güncelleme Emel Erdal Çalıkoğlu 
  B SALONU  
  Oturum Başkanları:  
20:00-21:00 Sözel Sunumlar - 1 Kemal Erol, Gönen Mengi
S-01 Türkiye'de Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarının Özelliklerinde Coğrafi Farklılıklar: Ön Çalışma Sonuçları Halise Hande Gezer
S-02 Ailevi Akdeniz Ateşinde Cinsiyete Göre Klinik Özellikler Ve Hastalık Şiddetinde Farklılıklar: Ön Sonuçlar Aygün Özer
S-03 Aksiyel Psoriatik Artrit’te Sakroiliak MRG Skorları ile Hastalık Aktivitesinin Karşılaştırılması Halise Hande Gezer
S-04 Nörobehçet Hastalarının Klinik, Demografik ve Radyolojik Tutulum Özelliklerinin Gözden Geçirilmesi Emine Rabia Koç
S-05 “Eritema İnduratumlu Bir Olgu: Reaktif artrit tanılı ve Tbc nedenli” Gamze Dilek
S-06 Daktilit ile Presente Olan Akut Gut Artriti Olgusu Nuran Öz
S-07 Vaskülit Araştırırken Yolumuz Nerelere Düşebilir? Emre Uzun
S-08 Ankilozan Spondilitte Olağandışı Kardiyak Tutulum: Ciddi Sol Atrial Kalsifikasyon ve Mitral Kapakta Kalsifik Kitle Seda Tükenmez Karakurt
S-32 Diş Absesinin Tetiklediği Spinal Atakla Seyreden Nörobehçet Olgusu  Ü. Serpil Sarı
S-34 Hidradenitis Suppurativa Hastalarında Osteoporoz Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Pelin Eşme
  A SALONU  
  Oturum Başkanları :  Erhan Çapkın, Feray Soyupek, Hasan Toktaş
08:30-08:50 Akılcı İlaç Kullanımında Genel Prensipler Yeliz Bahar Özdemir
08:50-09:10 Akılcı İlaç Kullanımı: Glukokortikoidler Halise Hande Gezer
09:10-09:30 Akılcı İlaç Kullanımı: DMARDlar Sevtap Acer Kasman
  B SALONU  
  Oturum Başkanları :  
08:30-09:30 Sözel Sunumlar-2 Gül Devrimsel, Ahmet Kıvanç Cengiz
S-09 Reliability and Validity of Turkish Versions of Sciatica Bothersomeness and Sciatica Frequency Index Rekib Saçaklıdır
S-10 Proposed Radiation Doses of 3711 Fluoroscopy-Guided Epidural Injections Rekib Saçaklıdır
S-11 The Immediate Adverse Events of Lumbar Interventional Pain Procedures in 4209 Patients; An Observational Clinical Study Rekib Saçaklıdır
S-12 Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Kaudal ve Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonlarının Etkilerinin Karşılaştırılması: Prospektif Çalışma Mert Sancar
S-13 Comparison Of Treatment Outcomes İn Chronic Coccygodynia Patients Treated With Ganglion İmpar Blockade Versus Caudal Epidural Steroid İnjection: A Prospective Randomized Comparison Study Günay Yolcu
S-14 Rare complication of impar ganglion blockade with the transsacrococcygeal approach: a case of rectal perforation Savaş Şencan
S-15 Osteopoikiloz ve ankilozan spondilit birlikteliği: bir olgu sunumu Ayşe Ünal Enginar
S-16 Omuz Ağrısının Ender Bir Nedeni; Akromiyoklaviküler Eklem Kisti Ender Salbaş
  A SALONU  
  Oturum Başkanları :  Hayriye Sarıcaoğlu, Sami Hizmetli, Murat Törüner
09:30-10:00 Behçet Hastalığı'nda Deri Tutulumu - Güncelleme Erkan Alpsoy  
10:00-10:30 Behçet Hastalığında Kas İskelet Sistemi ve Konnektif Doku Tutulumu: Güncelleme Zafer Günendi 
10:30-11:00 Behçet Hastalığında Gastrointestinal Sistem Tutulumu: Güncelleme Aykut Ferhat Çelik
11:00-12:00
UYDU SEMPOZYUMU
 
Secukinumab ile Spondiloartritler ve Psoriasise Bütünsel Yaklaşım
Oturum Başkanı
Özgür Akgül
  Eklem tutulumunda secukinumab Nilay Şahin
  Deri tutulumunda secukinumab Emin Özlü
12:00-13:00 ARA  
  Oturum Başkanları : Aykut Ferhat Çelik, Hatice Bodur, Dilek Bıyık Özkaya
13:00-13:30 İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Güncelleme: Gastroenteroloji Murat Törüner
13:30-14:00 İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Güncelleme: Romatoloji Nurdan Kotevoğlu
14:00-14:30 İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarının Deri Tutulumları Mehmet Melikoğlu 
14:30-15:30
UYDU SEMPOZYUMU

Stelara ile İmmünolojik Hastalıklara Multidisipliner Yaklaşım
Oturum Başkanı

Prof. Dr. Tuncay Duruöz
  Konuşmacılar Prof. Dr. Kenan Aydoğan
Prof. Dr. İlhan Sezer
Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu
  Oturum Başkanları :  Şebnem Ataman, Melih Akyol, Remzi Çevik
15:30-16:00 Romatoid Artritte Kas-İskelet ve Bağ Dokusu Tutulumu - Güncelleme Umut Kalyoncu
16:00-16:30 Romatoid Artritte Deri ve Vasküler Tutulum - Güncelleme Özlem Su Küçük  
16:30-17:00 Romatoid Artrit ile İlişkili Akciğer Hastalığı Fulsen Bozkuş
17:00-17:30 ARA  
  Oturum Başkanları : Kenan Aydoğan, Ayhan Kamanlı
17:30-18:00 Kutanöz Lupus - Güncelleme Serap Öztürkcan 
18:00-18:30 Sistemik Lupus Eritematozis - Güncelleme Meltem Alkan Melikoğlu
18:30-20:00 Akşam Oturumu  
  Uzmanına Danış : 2 Vaka Tartışması Abrar A. Qureshi
Anthony M. Reginato
  B SALONU  
  Oturum Başkanları:  
20:00-21:00 Sözel Sunumlar - 3 Ali Yavuz Karahan, Sevcan Uğur
S-17 Psöriazis Hastalarında Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi, Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Platelet-Lenfosit Oranının Psöriatik Artriti Ön Görmedeki Prognostik Rollerinin Değerlendirilmesi Elzem Bolkan Günaydın
S-18 Psöriatik artrit: Türkiye’de Bir Bibliyometrik Analiz Yakup Erden
S-19 Multikistik Displastik Böbrek Hastalığı Olan Çocuklarda Boy Uzunluğu İle Böbrek Boyutlarının Retrospektif Karşılaştırılması Şeyda Doğantan
S-20 Ülseratif Kolit Hastalarında Kolonda Divertikülozis Sıklığı Yonca Yılmaz Ürün
S-21 An Unusual Case with Chronic Hepatitis C, Psoriasis and Syphilis Coexistence Roni Atalay
S-22 Sürpriz Bir Tanı; Beşinci Dekatta Ewing Sarkomu Ender Salbaş
S-23 Bilateral Kalça Eklem Tutulumu İle Seyreden Sarkoidoz: Olgu Sunumu Nesrin Şen
S-33 Sistemik Skleroz Tanılı Hastalarda Gözün Arka Segment Yapılarının Değerlendirilmesi Kemal Erol
S-35 Hidradenitis Suppurativa Hastalarında Nöropatik Ağrı Sıklığının Değerlendirilmesi Pelin Eşme
  A SALONU  
  Oturum Başkanları :   Ayşe Karan, Kadriye Öneş, Mehmet Ertürk
09:00-09:30 Romatolojik Hastalıklarda Akciğer Tutulumu Pınar Yıldız Gülhan
09:30-10:00 Romatolojik Hastalıklarda Göz Tutulumu Banu Bozkurt
10:00-10:30 Romatolojik Hastalıklarda Kardiyovasküler Tutulum Gamze Babur Güler
  B SALONU  
09:00-10:00 Oturum Başkanları  
  Sözel Sunumlar-4 Dilek Bıyık Özkaya, Mehmet Melikoğlu
S-24 Akne Vulgarisli Kadın Hastalarda Alt Ekstremitelerde Tendon, Ligaman Kalınlıklarının Ve Entezit Varlığının Değerlendirilmesi Dilek Eker Büyükşireci
S-25 Kronik Spontan Ürtiker Hastalarında Omalizumab Tedavisine Klinik Yanıt İle Serum Ige Düzeyleri Arasındaki İlişki Filiz Sadi Aykan
S-26 Restless Leg Syndrome In Patients With Hydradenitis Suppurativa Sibel Süzen Özbayrak
S-27 Kliniğimize başvuran Rozasea hastalarında Demodeks enfestasyonu Bülent Nuri Kalaycı
S-28 Ülseratif Kolit Nedeniyle İnfliksimab Tedavisi Alan Hastada Psöriasis Birlikteliği Ali Rıza Çalışkan
S-29 Oral Bifosfonat Kullanımı Sonrası Görülen Oral Mukozal Ülserler: Olgu Sunumu Şeyma Nur Şahin
S-30 Memede Kitlenin Nadir Bir Nedeni: İdiyopatik Granülomatöz Mastit, Olgu Sunumu Hatice Şule Baklacıoğlu
S-31 Tipik cilt bulguları olan bir Amiyopatik Dermatomyozit olgusu Mehtap Kalçık Unan
  A SALONU  
  Oturum Başkanları : Yusuf Yılmaz, İlknur Aktaş, Nilgün Solak
10:30-11:00 Bağırsak Mikrobiyomu ve Yaygın Gastrointestinal Hastalıklarda Rolü Tarkan Karakan
11:00-11:30 Bağırsak Mikrobiyomu ve Yaygın Romatizmal Hastalıklarda Rolü Nilay Şahin
11:30-12:00 Bağırsak Mikrobiyomu ve Yaygın Dermatolojik Hastalıklarda Rolü Didem Didar Balcı
12:00-13:00 Ara  
13:00-14:00 Uzmanına Danış :  Otoantikor Laboratuvar Sonuçları Nasıl Yorumlanır? Umut Kalyoncu
  Oturum Başkanları : İlhan Sezer, Sevgi Bahadır
14:00-14:30 İmmunsupresif Tedavisi Alan Hastalarda Uzun Dönem Takip : Profilaksi, Moniterizasyon ve İmmunizasyon Savaş Yaylı
Özgür Akgül
14:30-15:00 İmmünsupresif Tedavisi Olan, Viral Enfeksiyonlu Hastalarda (Herpes, COVID vb.) Hastalık Yönetimi Savaş Yaylı
Özgür Akgül
15:00-15:30 Onkoromatoloji: Kanser ve Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları Özgül Soysal Gündüz
  Oturum Başkanları : Carina Mihai, Ümit Türsen, Tarkan Karakan
15:30-16:00 Sistemik Skleroz'da Kas İskelet Sistemi ve Konnektif Doku Tutulumu - Güncelleme Edward Lally
16:00-16:30 Skleroderma'da Deri Tutulumu - Güncelleme Abrar A. Qureshi
16:30-17:00 Sistemik Sklerozda Gastrointestinal Tutulum: Güncelleme Serhat Bor
17:00-17:30 Ara  
  Oturum Başkanları Hakan Gündüz, Serhat Bor, Müge Güler Özden
17:30-18:00 Nöropatik Ağrı Savaş Şencan
18:00-18:30 Nörojenik Bağırsak Özdal Ersoy
18:30-19:00 Nöropatik Kaşıntı Melih Akyol
  Oturum Başkanları Emel Erdal Çalıkoğlu, H. Fatih Çay
19:00-19:30 Dermatomiyozitte Deri Tutulumu - Güncelleme Kenan Aydoğan 
19:30-20:00 Dermatomiyozit'te Kas İskelet Sistemi ve Konnektif Doku Tutulumu - Güncelleme Kemal Erol
20:00 Kapanış